Bradenton Florida - KoziPhoto

Herring Gull

6Y7A3587c